Fun Flash
Funflash 4 - 2010

In deze fun flash worden de regels van BSO4fun nog eens besproken. Deze regels hebben we besproken op de informatie bijeenkomst op 25 september.

Wij danken de volgende ouders voor hun aanwezigheid en hun inzet. Euliza, Marion, Florence, Viviani, Jenifer, Genaida, Beth, Maureen, familie Zallali,Meneer Hart,

In deze fun flash staan er een heleboel oude regels. Maar ter herinnering en ook voor de nieuwe ouders hebben we ze nu ook weer vermeld.

Afmelden
Het geld nog steeds dat u uw kind op tijd moet afmelden als hij/zij niet komt. Dit moet voor 08.00 voor de vso en voor 14.00u voor de nso op telefoonnummer 036 5326624.Want anders rekenen wij op het kind.

Bereikbaarheid personeel BSO4fun
Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 036 5326624.

U kunt ons bereiken van 07.00 tot 08.15 ( na 08.15 zijn wij telefonisch niet bereikbaar omdat de kinderen naar school worden gebracht en de vso gesloten is.)

Daarna zijn wij weer van 10.00 tot 18.30 bereikbaar (kantoor tot 17.00 mits u een afspraak heeft gemaakt.

Als u ons telefonisch niet kunt bereiken, dan kunt u altijd wat inspreken, of uw telefoonnummer achterlaten zodat wij u terugbellen.

De groepsleid(st)ers zijn niet de gehele dag aanwezig op de opvang. Zij werken alleen tijdens de vso 07.00-08.30 en de nso 11.00/14.00-18.30. dus op andere tijden zijn zij niet aanwezig. Als u een van de groepsleid(st)ers wenst te spreken dan kan dat tijdens deze uren.

Openingstijden BSO4fun
Van 07.00-08.10 (hierna brengen wij kinderen naar school)
Na school tot 18.30.

Buiten deze tijden is bsofun gesloten. Als u het niet redt om uw kind op tijd te halen of te brengen raden wij u aan tijdig een oplossing te zoeken(bijv. iemand anders die uw kind kan halen of brengen) Want na sluitingstijd gaat u in de vrije tijd van de leidsters.

Voor vragen over de leidsters, regels of iets anders moet u bij Nancy zijn. Zij vindt het niet erg als er op haar  privénummer wordt gebeld(alleen als het dringend is).

Kantoor
Voor alle vragen over de administratie kunt u bij Gwendeline zijn. Zij werkt van dinsdag tot en met vrijdag.
Als u vragen heeft over de administratie is het beter om  eerst even te bellen en dan een afspraak maken.

Voor alle overige vragen kunt u altijd contact opnemen met Clarita, Gwendeline en Nancy. We koppelen altijd alles naar elkaar terug. Dus als je wat wilt doorgeven wacht niet tot de juiste persoon er is. Wij zorgen dat de informatie juist aankomt.

Betalingen
Ter Herinnering
De regel wat betreft betaling is dat het te betalen bedrag voor de 1e van de maand betaald moet zijn. Het komt regelmatig voor dat de kosten voor de kinderopvang te laat of helemaal niet word betaald. Hieronder de maatregelingen die wij zullen treffen, bij niet tijdige betalingen.

 1. U ontvangt van ons de factuur
 2. Als wij na 2 weken nog niets hebben ontvangen dan krijgt u een 1e herinnering
 3. Na 1 maand ontvangt u van ons 2e herinnering met € 10 administratiekosten
 4. na 2 maanden ontvangt u van ons een aanmaning met € 50 incassokosten en uw kind is dan niet welkom op de opvang tot er is betaald.
 5. na 4 maanden word uw kind uitgeschreven.

Het klinkt wellicht heel streng maar wij hebben ook onze onkosten. Wees verstandig en betaal op tijd.

Bij een belasting aanvraag kan het natuurlijk voorkomen dat er vertraging is, daarom vragen wij dan ook om een beschikking van de belastingdienst. Dan weten we wanneer iets is aangevraagd/gewijzigd.

Mocht het voorkomen dat u geen factuur heeft gehad, vraag dan naar een kopie.


Wijzigingen school
Als er op een school wijzigingen zijn in de openingstijden of als een kind op een andere locatie moet worden opgehaald, dan bent u als ouder verantwoordelijk om dit aan de opvang door te geven. Het is niet vanzelfsprekend dat de opvang hiervan op de hoogte is, de opvang krijgt immers geen nieuwsbrief. De opvang zal een kind altijd op de gewone tijd en plek ophalen. Het komt te vaak voor dat ouders hun nieuwsbrief van school niet lezen, waardoor wijzigingen te laat worden doorgegeven. Wij zitten als opvang ook met een planning en met andere scholen. Dus als uw kind bijv om 14.00 uur vrij is in plaats van 15.00 uur  meld het dan even. Want de groepsleidster zal zonder bericht pas om 15.00 op school zijn, de groepsleidster begint pas om 14.00, als u het tijdig doorgeeft dan kunnen wij er rekening mee houden. Het komt vooral met schoolreisjes, sportdagen en studiedagen te vaak voor dat het niet wordt doorgegeven. Let hier op en geef het tijdig door.
Tip van ons, lees uw nieuwsbrief.

Ophalen kinderen
Als uw kind door iemand anders word opgehaald moet u dit aan ons doorgeven, want een kind word niet met een ander meegegeven. Ditzelfde geld voor het ophalen door andere kinderen. Wij geven geen kinderen mee aan andere kinderen.Oudercommissie
De volgende ouders zitten al in de oudercommissie marsha moeder van Darryl en Trinity, Vanethy moeder van Alessio en Celina, Saskia moeder van Gevano en Geviljo en Euliza moeder van Valdi. Zoals u ziet zijn het een heleboel ouders van de Beez. We zijn nog op zoek naar tenminste een ouder van de Honeyz.
De oudercommissie is er om de belangen van de ouders te behartigen. Er worden tijdens deze bijeenkomsten verschillende soorten onderwerpen, met betrekking tot de kinderen besproken. Als u een vraag, klacht of een idee heeft kunt u hiervoor naar de oudercommissie gaan, zij bespreken dit en zorgen dan voor een oplossing.

Stagiaire
Omdat er weer een nieuwe periode op de middelbare scholen is aangebroken om stageplekken te zoeken, zullen ook wij nieuwe stageplekken bieden. Vanaf maandag 4 oktober staat er bij de Honeyz een stagiaire op de maandag en dinsdag. Vanaf 16 november is er een stagiaire bij de Beez op de dinsdag en woensdag.

KDV4fun
De verbouwing loopt voorspoedig. Wij hopen november klaar te zijn.

Sunshinez
Op deze locatie zitten de kinderen van de leidsters en de wat oudere meiden van de beez, met toestemming van de ouders hebben we kunnen doorschuiven. Omdat BSO4fun aan het groeien is, was dit hard nodig. Zo zijn er een paar Honeyz doorgeschoven naar de Beez. We hadden onze bedenkingen door deze veranderingen. Maar de kinderen hebben het zo naar hun zin,niemand wilt terug naar zijn oude groep.

Nieuwe Groepsindeling
We hebben per 25 september een nieuwe groepsindeling, deze is van kracht gegaan na overleg met de ouders tijdens de informatiedag.

Honeyz: Nancy, Gracia
Dit is de locatie in de buurtcentrum. Van groep 1 t/m groep 3

Beez: Stanley,Hatice,Angelica
Dit is de locatie tegenover de kerk Van groep 4 t/m groep 8

Sunshinez: Oma Agnes, Melissa
Dit is de locatie in staatsliedenwijk. Van 4-12 jaar

Flowers/Butterflyz: Vanessa, Kayleigh, Debbie
Dit is de locatie in de eilandenbuurt. The flowers is voor 4-12 jaar. The Butterflyz is een kdv voor kinderen van 0-4 jaar.

Kindkaarten
Op elke groep zijn er kindkaarten aanwezig, hierop staan de gegevens van de kinderen. Omdat er door de jaren heen heel wat is veranderd, van adres tot telefoonnummer, zouden wij graag willen dat de gegevens kloppen. Als u uw kind ophaalt kunt u even vragen naar de kindkaarten(mits het niet druk is) zodat u die eventueel kunnen aanpassen.


Afwezigheid op de groep
Het komt weleens voor dag de kinderen niet op groep zijn. Dan hangen wij een brief op de deur, met de wijzigingen, bijv als de kinderen op een andere groep staan, of later terug komen. Er is gevraagd als wij misschien een sms kunnen sturen. Dit moeten wij nog bespreken.

Website
We zijn bezig met een nieuwe website, hierop word ook de KDV vermeld. Er zullen ook foto’s te zien zijn op de site. Als u wilt dat er geen foto’s van uw kind online te zien zijn, kunt u dit doorgeven. Wij hebben op de internet een beveiligde pagina voor de ouders  met foto’s, waar je een wachtwoord voor nodig hebt en een pagina die voor iedereen zichtbaar is.

Funslash
In de toekomst kunt u de funflash online lezen. Hierover krijgt u nog bericht.

Sinterklaasfeest
27 november 2010 komt sinterklaas naar Bso4fun. Het feest is allèèn voor de kinderen van bso4fun, dus alle kinderen van Bso4fun zijn uitgenodigd. Noteer deze datum alvast, het wordt voor de kinderen weer een bijzondere dag.
De kinderen krijgen allen nog een persoonlijke uitnodiging

Kerstdiner
Op 11 december zal onze kerstviering plaatsvinden. Net zoals voorgaande jaren zorgen wij ervoor dat wij ook dit jaar op een gezellige bso4fun manier het jaar zullen afsluiten. Zorg dat u erbij bent. Hiervan krijgt u ook nog een aparte uitnodiging. En NEE we vertellen niet wat we dan eten, of wie er kookt. We zorgen ervoor dat u weer kunt genieten.

Kamp Duinrell 2011
Op woensdag 4, donderdag 5 en woensdag 6 mei is het dan zover bso 4fun gaat dan voor de  derde keer op kamp. Deze dagen zijn we dan ook gesloten. Wij gaan weer naar Duinrell omdat dit zo gaat bevallen was. Bijgaande de brief over kamp.
De kosten van de kamp bedragen  € 25 euro per kind,indien uw kind geen vakantie opvang afneemt bedragen de kosten € 50 euro,  u kunt dit bedrag overmaken op rekening nummer 544790251 of contant betalen en inleveren bij  Nancy, Stanley Gwendeline. Wij verzoeken u dit bedrag vòòr 1 december te betalen i.v.m het reserveren.

Zwemdiploma
Wij willen graag van alle kinderen die een zwemdiploma hebben, een kopie van de meest recente diploma. Wij weten dan als een kind kan zwemmen.

Belangrijke data
25 oktober-29 oktober herfstvakantie (geef tijdig door op de inteken lijst als uw kind komt)

Team BSO4Fun

Funflash 1 - 2011

Fun Flash 1 2011

 

Beste ouder/verzorger,

Met plezier kunnen wij u de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar meegeven.

 

Tariefverhoging

Vanaf 1 januari 2011 is het uurtarief € 5,93 hiervan heeft u thuis een brief gekregen. U kunt dit tarief doorgeven aan de belastingdienst

 

Registratie nr

Vanaf 2010 hebben alle KDV’s en BSO’s een registratie nr. Deze nummer heeft u nodig als u wat wilt wijzigen/aanvragen bij de belastingdienst.

Registratienummer Honeyz: 577329145

Registratienummer Beez: 577329145

Registratienummer Sunshinez: 141549889

Registratienummer Butterflyz: 154410998

 

Sluitingsdagen/feestdagen

Dit zijn onze sluitingsdagen/feestdagen voor 2011, mochten er nog aanpassingen/veranderingen zijn dan krijgt u hier tijdig bericht van.

 

22 april goede vrijdag

25 april 2e Pasen

4,5,6 mei kamp Duinrell

2 juni hemelvaart

3 junidag na hemelvaart bso4fun gesloten

13 juni Pinksteren

26 november sinterklaasviering

17 december kerstviering

26,27,28,29,30 december gesloten

 

Team kinderopvang 4 fun

Fun flash 1 - 2013

Kinderopvang 4 fun

 

Voor u de eerste funflash van het jaar.

Het team van kinderopvang 4 fun wenst u het allerbeste in 2013.

 

NIEUW REKENINGNUMMER

Vanaf nu hebben wij een nieuw rekeningnummer: 6433702.

Dit is een ING betaalrekening.

Wij raden u aan om per direct het rekeningnummer bij de belastingdienst en bij uw bank te wijzigen.

Hierbij is het bijbehorende IBAN-nummer van belang: NL29INGB0006433702

Voortaan kunt u alle betalingen doen via dit rekeningnummer.

Mocht u het moeilijk vinden om het rekeningnummer te wijzigen, dan kunt u langskomen 

op kantoor met uw DigiD of u kunt langsgaan bij de belastingdienst.

 

Dit rekeningnummer is bekend onder de naam Claartjes Place, omdat dit het

rekeningnummer is van de opvang. Wij zijn bezig om de opvang over te zetten

naar een b.v. vandaar een ander rekeningnummer.

Hierover zult u binnenkort meer informatie krijgen.

NIEUW REKENINGNUMMER: 6433702 

 

BELANGRIJKE DATA 2013

Op deze dagen is de opvang gesloten:

 • 29 maart Goede Vrijdag
 • 1 april 2e Paasdag
 • 30 april Koninginnedag
 • 9 mei Hemelvaartsdag
 • 10 mei dag na Hemelvaart
 • 20 mei 2e Pinksterdag
 • 24 december 12.00u kerstvakantie tot en met 1 januari 2014. Wij zijn 2 januari 2014 weer geopend.

 

FEESTVIERINGEN 2013

 • 23 november Sinterklaasviering
 • 14 december Jaarafsluiting
Fun flash 2 - 2013

Kinderopvang 4 fun

 

 

 

 

Voor u de 2e funflash van het jaar.

 

De funflash is de nieuwsbrief van kinderopvang 4fun.

Hiermee houden wij u op de hoogte van wat er gebeurt op de opvang.

Voor de verandering hebben we er wat leuke foto’s bij gedaan.

 

 

Beez

Bij de beez zijn wij op dit moment bezig met een opknapbeurt,We hebben de ruimte opnieuw geverfd en ingericht.

De beez krijgt ook een nieuwe keukenblok.

 

The Beez: Carnaval                      The Beez: Voorjaar - Bloemetje kopen

 

Afmelden

Het geldt nog steeds dat u uw kind op tijd moet afmelden als hij/zij niet komt.

Dit moet voor 08.00 voor de vso en kdv.

En voor 14.00u betreft de nso op telefoonnummer 036 53 266 24.

U kunt ook e-mailen naar info@bso4fun.nl.

 

Kamp

Wij gaan op kamp met de BSO op 12,13 en 14 augustus u ontvangt hiervoor nog een aparte brief

 

Honeyz

3 weken geleden hebben wij de honeyz opgeknapt,we hebben hartstikke onze best gedaan. En als we naar de reacties van de ouders en kinderen mogen luisteren is het ons goed gelukt.

  

The Honeyz: Na de opknapbeurt

 

  

The Honeyz : Carnaval

 

The Honeyz: Paasbrunch

 

Butterflyz

Ook de allerkleinsten van Kinderopvang4fun hebben Pasen gevierd.

 

Onze rekeningnummer

Op dit moment is ons rekening nummer 6433702 ten name van claartjes place,

binnenkort zullen wij de naam wijzigen zodat er geen verwarring meer is.

Dit was voorheen niet mogelijk vandaar, maar hiervoor ontvangt u nog een email.

 

Oudercommissie

Wij zijn op zoek naar ouders voor de oudercommissie.

Als u een kind heeft bij de Honeyz, Beez of Butterflyz en het lijkt u leuk om bij de opvang betrokken te zijn,

geef uw naam dan door aan de leidsters.

 

*Leuke uitstapjes voor u en de kids

 • Kom in de kas 6 april, Heb je wel eens in een zee van bloemen gezwommen, tropische planten zien groeien in Nederland of een tomaat gegeten zo groot als een skippybal? Nee? Dan ben je waarschijnlijk nog nooit in een kas geweest neem een kijkje in de kas. Waar: verschillende kwekerijen in almere, kijk op internet voor de deelnemende kwekerijen.
 • Kleuterbioscoop in utopolis op 14 april vanaf 10.30. € 6,75 p.p. Vanaf 10.30 mag je over de rode loper. Er staat drinken en wat lekkers klaar en er zijn ook leuke activiteiten. Film: Prinses Lillifee en de kleine eenhoorn.

 

Belangrijke Data 2013

Op deze dagen is de opvang gesloten:

 • 30 april Koninginnedag
 • 9 mei hemelvaart
 • 10 mei dag na hemelvaart
 • 20 mei Pinksteren
 • 23 november sinterklaasviering
 • 14 december jaarafsluiting
 • 24 december vanaf 12.00 kerstvakantie tot en met 1 januari 2013, wij zijn 2 januari 2014 weer geopend.

 

Ophalen

Het komt helaas te vaak voor dat kinderen te laat worden opgehaald. De opvang is open tot 18.30.

Hierna gaat u in de tijd van de leidster die ook graag naar huis wilt.

Houdt u hier a.u.b. rekening mee.

Als uw kind door iemand anders word opgehaald moet u dit aan ons doorgeven, want een kind word niet zomaar met een ander meegegeven.

 

Informatie aan kinderen

Ouders, wij nemen geen informatie aan van de kinderen.

Als u wat wilt doorgeven, geeft u het dan door aan de leidsters.

Zolang wij van uw kant niets hebben gehoord kan een kind hoog of laag springen, maar wij mogen niets met de informatie doen.

Dus om misverstanden/teleurstellingen te voorkomen, bel of email om uw boodschap door te geven.

FunFlash 1- 2014

Voor u de eerste FunFlash van het jaar 2014

Het team van Kinderopvang 4FUN 

wenst u het allerbeste in het jaar 2014.

 

 Hoera Juf Nancy bevallen

HIEP HIEP HIEP HIEP HIEP HIEP HIEP HIEP


Misschien heeft u het nog niet gehoord,

maar Nancy, de leidster van The Beez is

op 23 december bevallen van Sheanaisa.

Beiden maken het goed.

Sheanaisa is zelfs al komen wennen op de

BSO. Ze werd verwend door alle Honeyz & Beez.

 

We wensen ze al het goede toe.

 

LRK - NUMMER: 

Butterflyz: 154410998

Honeyz: 577329145

Beez: 187881388

IBAN-NUMMER:

IBAN is uw internationale rekeningnummer.

IBAN staat voor International Bank Account Number.

Het IBAN- nummer bestaat uit uw huidige rekeningnummer,

aangevuld met cijfers en letters.

Vanaf 1 februari 2014 kan alleen nog dit rekeningnummer

worden gebruikt voor overschrijvingen en incasso's in

euro's binnen Nederland en Europa.

De huidige rekeningnummers kunt u dan niet meer

gebruiken bij betalingen.

We hebben met de euro al een gezamenlijke munt

en ook pinnen is in Europa gemakkelijker geworden.

Nu zijn de overschrijvingen en incasso's aan de beurt.

Geld overmaken wordt daarmee in heel Europa 

eenvoudiger en overzichtelijker.

Ons IBAN-NUMMER is: NL29INGB0006433702

 

Sluitingsdagen in 2014

Op de volgende dagen is Kinderopvang 4FUN gesloten:

18 april : Goede Vrijdag

21 april : 2e Paasdag

29 mei : Hemelvaart

30 mei : Dag na Hemelvaart

09 juni : Pinksteren

25 december 2014 tot en met 02 januari 2015.

Wij zijn 05 januari 2015 weer geopend.

Andere belangrijke data in 2014

30 april, 1 mei & 2 mei : KAMP

22 november : Sinterklaasviering

13 december : Jaarafsluiting