Wat doet een oudercommissie?

De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor de ouders en de directie en zorgt voor een goede en heldere informatieverstrekking aan de ouders. De oudercommissie stelt zich als doel de belangen van de kinderen en de ouders van Kinderopvang One Family zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen.

De oudercommissie heeft adviesrecht over onder andere:

  • De kwaliteit van de opvang ( mbt de kwaliteit van het personeel, de groepsbezetting en het pedagogisch beleid )
  • Het algemeen beleid op het gebied van voeding en opvoeding
  • Risico-inventarisatie betreffende de veiligheid en gezondheid van de kinderen
  • Onze openingstijden
  • De spel- en ontwikkelingsactiviteiten
  • Regelingen inzake het Klachtenreglement
  • Prijswijzigingen kinderopvang
Wie zijn de leden van de oudercommissie?