Over ons

De buitenschoolse opvang van Kinderopvang One Family richt zich op kinderen uit het basisonderwijs: in de leeftijdsgroep van groep 1 t/m groep 8.

Het kinderdagverblijf ( 0 - 4 jaar ) en de buitenschoolse opvang ( groep 1 - 4 ) zijn gehuisvest aan de Madridweg 104.

De buitenschoolse opvang is ook gehuisvest aan de Oslostraat 59, hier worden de kinderen van groep 5 t/m groep 8 opgevangen.

De kinderen worden opgevangen door enthousiaste en bevoegde leidsters.
Kinderopvang One Family beschikt over sfeervol ingerichte groepsruimtes en veilige buitenspeelgelegenheden.
Tevens is er een op leeftijd afgestemd aanbod van speelmaterialen. 

Visie  

Ieder kind is nieuwsgierig en wil zich ontwikkelen. Om die ontwikkeling goed te laten verlopen heeft het kind een stimulerende, veilige en huiselijke omgeving nodig. Binnen Kinderopvang One Family wordt ernaar gestreefd dat de kinderen op kunnen groeien tot zelfstandige, evenwichtige, eerlijke en positief denkende onafhankelijke personen. Personen die eerbied hebben voor hun omgeving en die respect hebben voor anderen en hun waarden en normen. De kinderen wordt een alternatief aangeboden naast de thuissituatie, waar zij zich spelenderwijs ontwikkelen en ontplooien. Het pedagogisch beleidsplan van Kinderopvang One Family ligt ter inzage op het kantoor.

Medewerkers

  • Elke medewerker heeft een op de doelgroep gerichte opleiding genoten
  • Elke medewerker is in het bezit van een EHBO-diploma (of volgt z.s.m. een EHBO- cursus)
  • Elke medewerker is in het bezit van een verklaring omtrent gedrag

De meest belangrijke taken van de leidsters

  • De leidsters halen en brengen de kinderen van en naar school en zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd.
  • De leidsters onderhouden contacten met ouders en leerkrachten.
  • De leidsters kijken hoe de kinderen spelen en leren en passen hun manier van werken daarop aan
  • De leidsters zijn elk verantwoordelijk voor een bepaalde leeftijdsgroep kinderen zodat het activiteiten aanbod aansluit bij de leeftijdsgroep van die kinderen.

Ophaal - en brengservice 

Kinderopvang One Family beschikt over een ophaal- en/of breng service:

  • Dat houdt in dat wij uw kind thuis ophalen , en/of na de opvang weer thuisbrengen
  • Voor de mogelijkheden omtrent deze service , gelieve contact op te nemen.